Välkommen till min andliga blogg! Vet du, din egen högre själ har så himla mycket kunskaper den vill ge dig ... Och själen viskar ofta små kloka ord i ditt öra, så lyssna inåt och följ din inre kärna av sanning. Andevärlden vill mer än gärna få prata med oss och ge sin syn på våra problem eller funderingar. Vågar du läsa om andevärlden? Och parallella världar? Min bok om det okända på andra sidan är "Athomia - Att vara på ensam väg". Kontakta mig: ewa_saterdahl@hotmail.com eller tfn 070 - 322 45 77

14 maj 2014

Gamla Brita går igen

Det gick en gammal kvinna på den lilla vägen som ledde fram till gården. Hennes själ svepte fram utan att göra något större väsen av sig. Hon hade gått utefter vägen så många gånger att skorna trampat en egen stig. Varje kulle och varje krok var så välkänd att hon kunde vägarna utantill.
Kvinnan levde i det fysiska livet för ca 100 år sedan, men kunde inte riktigt gå vidare till andra dimensioner förrän hon hade sett till de sina än en gång. Familjen hade för länge sedan splittrats, eftersom generationer hade avlöst nya generationer och ingen tänkte längre på gamla Brita.
Hon hade ett stort jordbruk och många djur att sköta på sin tid, men stoftet av hennes tidigare liv finns inpräntat i jorden och hon älskade sin stora gård med alla djuren och många barn. Hon hade varit en gammal kvinna när hon lämnade det fysiska livet, men då hon kom över till andra sidan förstod hon något som inte alla kan förstå.
Gamla Brita visste att liv blir till stoft i själens bibliotek och till samlad erfarenhet i själens minnesbank, men hon visste också att hon kunde få en speciell uppgift där på andra sidan, ja hon skulle få möjligheten att vara hjälpare till sig själv i ett kommande liv. Inte förstod hon hur hon skulle klara av denna dubbla uppgift att vara både i själars rike och i det fysiska livet samtidigt, men hon visste att hon skulle behöva sin egen hjälp och sitt eget stöd i ett kommande liv.
Brita är som sagt jag i ett tidigare liv och andevärlden berättar via Athomia Ta Li:
"Tro på att detta är möjligt, vi är så mycket mer än vår fysiska kropp och syftet med alla våra liv är att själen ska växa till något stort en dag. En dag möts alla våra fysiska höljen och smälter samman till ett vackert smycke att bära med stolthet för själen".
Kram / Ewa

1 kommentar: